Τομοσύνθεση

Τομοσύνθεση

Η μαστογραφία αποτελεί την πιο χρήσιμη εξέταση για τον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στις οποίες εγείρονται αμφιβολίες για την ύπαρξη ή όχι κακοήθειας.
Στις περιπτώσεις αυτές η χρήση της τομοσύνθεσης προσφέρει στον κλινικό γιατρό πολύτιμη βοήθεια, στην διάγνωση του καρκίνου.

Τι Είναι η Τομοσύνθεση

Η τομοσύνθεση είναι ένας τεχνολογικά εξελιγμένος τύπος μαστογραφίας, στην οποία λαμβάνονται διαδοχικές διδιάστατες λήψεις, και σε διαφορετικές γωνίες. Μέ την χρήση νέας τεχνολογίας, τα δεδομένα αυτών των λήψεων επεξεργάζονται από ηλεκτονικό υπολογιστή, ανασυντίθενται και δημιουργούνται τρισδιάστατες απεικονίσεις των μαστών.

Πώς γίνεται η τομοσύνθεση

Για την εκτέλεση της τομοσύνθεσης, ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και στην κλασσική μαστογραφία.
Κατά την διάρκεια της εξέτασης οι μαστοί τοποθετούνται σε μια επίπεδη επιφάνεια, και συμπιέζονται ελαφρά.με την διαφορά ότι ο μηχανισμός εκπομπής των ακτίνων Χ, περστρέφεται κυκλικά γύρω από τον μαστό.
Η συνολική δόση με την οποία ακτινοβολούνται οι μαστοί, στην διάρκεια της τομοσύνθεσης, είναι παρόμοια με αυτή της κλασσικής μαστογραφίας.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της τομοσύνθεσης

Η χρήση της βελτιώνει σημαντικά την δυνατότητα ανακάλυψης καρκίνου του μαστού ιδιαίτερα σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς, αφού δίνει την δυνατότητα στον γιατρό να τον ξεχωρίσει ανάμεσα σε φυσιολογικές δομές του μαστού, που μιμούνται στην κλασσική ψηφιακή μαστογραφία τον καρκίνο.
Σαν συνέπεια αυτού έχουμε:

  • μείωση των ψευδώς θετικών διαγνώσεων
  • λιγότερες γυναίκες που υποβάλλονται σε συμπληρωματικές μαστογραφίες
  • μείωση του ανάγκης για εκτέλεση βιοψιών
  • δυνατότητα ακριβέστερης εντόπισης μιας ύποπτης ανωμαλίας στον μαστό
  • αυξημένη δυνατότητα ανακάλυψης πολυεστιακού καρκίνου του μαστού, που συναντάται στο 15% των γυναικών με καρκίνο του μαστού.