Θεραπεία καρκίνου του μαστού

Θεραπεία καρκίνου του μαστού

Για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού χρησιμοποιούνται μόνες ή συνηθέστερα σε συνδυασμό, διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι, που κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες. Την  τοπική θεραπεία και την συστηματική θεραπεία.

   Η  τοπική θεραπεία έχε σκοπό τον έλεγχο της νόσου στην περιοχή των μαστών και της μασχάλης, δηλαδή την αφαίρεση όλων των ορατών και μικροσκοπικών εστιών καρκίνου τοπικά. Σε αυτή περιβάλλοντοι η χειρουργική θεραπεία και η αντινοθεραπεία.   

Η συστηματική θεραπεία επηρεάζει το σύνολο του οργανισμού και σκοπό έχει κυρίως την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων που πιθανόν έχουν ξεφύγει από την αρχική εστία, αλλά και την αύξηση της αντίστασης του οργανισμού σε υποτροπές της νόσου κλπ.
Περιλαμβάνει την χημειοθεραπεία, την ορμονοθεραπεία καιν την στοχευμένη-βιολογική θεραπεία.

 

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Xειρουργική θεραπεία
Είναι συνήθως η πρώτη θεραπευτική μέθοδος, που χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.
Περιλαμβάνει την μαστεκτομή, την συντηρητική χειρουργική θεραπεία, και τον λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης. Στην  κατηγορία αυτή ανήκει και η προφυλακτική θεραπεία και  πλαστική αποκατάσταση του μαστού, μετά από μαστεκτομή.

Ακτινοθεραπεία  είναι η καταστροφή των καρκινικών κυττάρων στην περιοχή του μαστού και της μασχάλης

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

   Η χημειοθεραπεία η οποία χρησιμοποιεί φάρμακα για να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα στον οργανισμό της ασθενούς, είτε αυτά βρίσκονται στην περιοχή των μαστών-μασχάλης, είτε έχουν διασπαρεί σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή όργανο του  σώματος.

   Η ακτινοβολία όταν χρησιμοποιείται για την θεραπεία απομεμακρυσμένων εστιών της νόσου (μεταστάσεις).      

   Η στοχευμένη βιολογική θεραπεία.  Σε αυτή την σχετικά πρόσφατα εφαρμοζόμενη και συνεχώς εξελισσόμενη μέθοδο, χρησιμοποιούνται φάρμακα που στοχεύουν σε ειδικά μόρια των καρκινικών κυττάρων. Τέτοιοι στόχοι μπορεί να είναι κυτταρικές πρωτείνες που επιτρέπουν στα κύτταρα να αναπτύσσονται με ταχύτατους  ρυθμούς ή με ανώμαλο τρόπο, αποτρέποντας έτσι την καρκινογένεση και την ανάπτυξη του όγκου, και όχι απλώς παρεμβαίνοντας στα ταχέως διαιρούμενα κύτταρα. Έτσι με τη θεραπεία αυτή γενικώς είναι λιγότερο συχνή από ότι στη χημειοθεραπεία, η καταστροφή των φυσιολογικών κυττάρων του οργανισμού. Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται αντισώματα τα οποία λειτουργούν όπως εκείνα που φυσιολογικά παράγει το ανοσολογικό σύστημα του οργανισμού.

Η ορμονοθεραπεία είναι η χορήγηση ορμονών για την θεραπεία ορμονοευαίσθητων καρκίνων, όπως σε αρκετές περιπτώσεις είναι και ο καρκίνος του μαστού.