Συστηματική θεραπεία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

   Η χημειοθεραπεία η οποία χρησιμοποιεί φάρμακα για να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα στον οργανισμό της ασθενούς, είτε αυτά βρίσκονται στην περιοχή των μαστών-μασχάλης, είτε έχουν διασπαρεί σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή όργανο του  σώματος.

    Η ακτινοβολία όταν χρησιμοποιείται για την θεραπεία απομεμακρυσμένων εστιών της νόσου (μεταστάσεις).

Η στοχευμένη βιολογική θεραπεία.  Σε αυτή την σχετικά πρόσφατα εφαρμοζόμενη και συνεχώς εξελισσόμενη μέθοδο, χρησιμοποιούνται φάρμακα που στοχεύουν σε ειδικά μόρια των καρκινικών κυττάρων. Τέτοιοι στόχοι μπορεί να είναι κυτταρικές πρωτείνες, που επιτρέπουν στα κύτταρα να αναπτύσσονται με ταχύτατους  ρυθμούς ή με ανώμαλο τρόπο. Έτσι σε αντίθεση με την κλασσική χημειοθεραπεία, τα φάρμακα αυτά δεν παρεμβαίνουν απλώς στον πολλαπλασιασμό τον καρκινικών κυττάρων, αλλά αποτρέπουν την καρκινογένεση και την ανάπτυξη του όγκου.

Έτσι με τη θεραπεία αυτή, ελαχιστοποιείται η καταστροφή των φυσιολογικών κυττάρων του οργανισμού (σε σύγκριση με την χημειοθεραπεία) άρα και οι παρενέργειες της θεραπείας.
Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται αντισώματα τα οποία λειτουργούν όπως εκείνα, που φυσιολογικά παράγει το ανοσολογικό σύστημα του οργανισμού.

Η ορμονοθεραπεία είναι η χορήγηση ορμονών για την θεραπεία ορμονοευαίσθητων καρκίνων, όπως σε αρκετές περιπτώσεις είναι και ο καρκίνος του μαστού.