Λαπαροσκοπική χολοκεστεκτομή

Χολοκυστεκτομή

Είναι η επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται η χοληδόχος κύστη από την κοιλιά.

Είναι η πρώτη χειρουργική επέμβαση στην οποία εφαρμόστηκε ευρέως η λαπαροσκοπική μέθοδος στη γενική χειρουργική.
Η μέθοδος αυτή τελικά επικράτησε
γρήγορα και εκτόπισε την κλασσική ή ανοιχτή μέθοδο, διότι τα οφέλη της έγιναν φανερά απο την αρχή.

Οι ίδιοι οι ασθενείς προτιμούσαν να χειρουργηθούν με την μέθοδο αυτή, πρίν ακόμα τεκμηριωθούν τα πλεονεκτήματα της μεθόδου και δημοσιευτούν τα αποτελέσματα μεγάλων σειρών.

Έτσι η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή έγινε η πιο συχνά εκτελούμενη μείζων κοιλιακή επέμβαση, που εκτελείται στον δυτικό κόσμο.

Ενδείξεις

Είναι η επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση των παρακάτω καταστάσεων.
• Συμπτωματική χολολιθίαση
• Ασυμπτωματική χολολιθίασης
• Πολύποδες χοληδόχου κύστεως
• Οξεία χολοκυστίτιδα λιθιασική ή αλιθιασική
• Οξεία παγκρεατίδιδα λόγω χολολιθίασης
• Καρκίνος χολιδόχου κύστεως

Πλεονεκτήματα έναντι της ανοιχτής μεθόδου

Η σύγκριση της λαπαροσκοπικής με την ανοιχτή μέθοδο, είναι συντριπτικά υπέρ της λαπαροσκοπικής, αφού υπερτερεί σε όλους τους τομείς.

Ελάχιστο χειρουργικό τραύμα (τέσσερεις τομές μεγέθους 0,5 εκ. και 1 εκ. ) και για το λόγο αυτό ελαττωμένος έως ανύπαρκτος μετεγχειρητικός πόνος

Μειωμένος χρόνος μετεγχειρητικής νοσηλείας, λιγότερο από 24 ώρες

Συντομότερη επάνοδο στην φυσιολογική καθημερινή δραστηριότητα

Άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα

Θεαματική μείωση έως εξάλειψη των μετεγχειρητικών επιπλοκών που έχουν σχέση με το τραύμα (διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιος πόνος, κ.λπ.)

Λιγότερες αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές (ατελεκτασία πνευμονία θρομβοεμβολική νόσος κλπ)

Μείωση πιθανότητας για δημιουργία μετεγχειρητικών συμφύσεων

Αποφυγή επαφής με το αίμα του ασθενούς, πράγμα που προφυλάσσει την χειρουργική ομάδα από την μετάδοση ιογενών λοιμώξεων, όπως ηπατίτιδα & AIDS

Δυνατότητα αντιμετώπισης ιδιαίτερα επιβαρυμένους ασθενείς όπως, καρδιοχειρουργημένους, υπέρβαρους ή ασθενείς που βρίσκονται στην ΜΕΘ

Ακόμα και στον οικονομικό τομέα υπερτερεί, άν κανείς υπολογίσει το συνολικό κόστος (μειωμένος χρόνος νοσηλείας, γρήγορη επάνοδο στην εργασία, λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές κλπ) της επέμβασης σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο.

 

Τεχνική της επέμβασης


Η επέμβαση γίνεται διαμέσου μικρών τομών, μεγέθους 0,5 και 1 εκατοστού με την χρήση ειδικών εργαλείων. Για αυτό ακριβώς το λόγο ο μετεγχειρητικός πόνος και η επιβάρυνση του οργανισμού από την επέμβαση είναι ελάχιστη.

Αρχικά γίνεται εμφύσηση CO2 (διοξειδίου του άνθρακος), έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος και η ορατότητα για για την παρασκευή και εκτομή της χοληδόχου κύστεως.

Η ορατότητα εξασφαλίζεται από ειδική κάμερα που εισάγεται στην κοιλιά και με μεγένθυση περίπου 15 έως 20 φορές προβάλει σε οθόνη (mmonitor), τα όργανα και τα ανατομικά στοιχεία της περιοχής με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Το γεγονός αυτό συμβάλει τα μέγιστα στην ασφάλεια της λαπαροσκοπικής μεθόδου.

Κατά την επέμβαση γίνεται εκτομή όλης της χοληδόχου κύστεως μαζί με τους λίθους που περιέχει.

Η αφαίρεσή της από την κοιλιακή κοιλότητα γίνεται με την χρήση ειδικού πλαστικού σάκκου, για να αποφευχθεί η διασπορά των χολολίθων μέσα στην κοιλιά, και η μικροβική επιμόλυνση των χειρουργικών τραυμάτων.

 

Μετεγχειρητική πορεία

Η διάρκεια της επέμβασης εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες (ύπαρξη φλεγμονής, συμφύσεων κλπ) την ανατομία της περιοχής, και την εμπειρία της χειρουργικής ομάδας. Ο μέσος όρος είναι περίπου 45 λεπτά με 1 ώρα.

Μετεγχειρητικά ο ασθενής κινητοποιείται άμεσα, αφού βεβαίως συνέλθει από την αναισθησία (ό λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος βοηθάει πολύ σε αυτό)

Το βράδυ της ίδιας ημέρας αρχίζει η σίτιση με δίαιτα υδρική.

Η συνήθης νοσηλεία διαρκεί μόλις ένα 24ωρο και ο ασθενής επιστέφει σπίτι του την επομένη της επέμβασης.

Η επάνοδος στη φυσιολογική και πλήρη δραστηριότητα γίνετα μετά από 7 περίπου ημέρες.

Σε μερική δραστηριότητα, ο ασθενής μπορεί να επανέλθει μετά από δύο περίπου ημέρες.