Έκκριση θηλής

Η έκκριση απο τη θηλή αποτελεί ένα σύμπτωμα που συνήθως τρομοκρατεί τις γυναίκες, κυρίως για την πιθανότητα ύπαρξης καρκίνου σαν υποκείμενη νόσο. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, (περίπου στο 95%), η έκκριση από την θηλή οφείλεται σε καλοήθεις αιτίες.

Συνήθως υποκρίπτεται σοβαρότερη κατάσταση όταν η έκκριση είναι αυτόματη, όταν προέρχεται από ένα πόρο, είναι επιμένουσα, είναι αιματηρή ή περιέχει αιμοσφαίρια στην κυτταρολογική εξέταση του εκκρίματος.

Διερύνηση της έκκρισης από την θηλή
1. Κλινική εξέταση για την ανάξειξη ψηλαφητής μάζας και την διακρίβωση του αριθμού των πόρων που εκκρίνουν υγρό. Είναι σημαντικό κατά την κλινική έξέταση να διερυνηθούν και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά της έκκρισης. Όπως άν είναι αυτόματη ή κατόπιν χειρισμού και άσκησης πίεσης επί του μαστού. Άν είναι επιμένουσα ή σποραδική. Άν αφορά τον ένα ή και τους δύο μαστούς, ΄άν προέρχεται απο ένα πόρο ή απο πολλαπλούς γαλακτοφόρους πόρους. Θα πρέπει να καθοριστεί η υφή και το χρώμα του εκκριτικού υγρού. Να σημειωθεί επίσης άν το υγρό είναι υδαρές ή παχύρευστο, άν είναι αιματηρό ή όχι, γαλακτώδες, καφεοειδές κλπ.
2. Κυτταρολογική εξέταση του εκκρίματος που θα αναδείξει παθολογικά κύτταρα ή ερυθρά αιμοσφαίρια
3.Μαστογραφικός έλεγχος άν η ασθενής βρίσκεται σε κατάλληλη ηλικία και υπάρχει ισχυρή ένδειξη απο την κλινική εξέταση
4.Υπερηχογραφικός έλεγχος που θα ανιχνεύσει μη ψηλαφητή μάζα, διάταση των γαλακτοφόρων πόρων ή και ενδοπορικές αλλοιώσεις κλπ.
5. Γαλακτογραφία η οποία συνίσταται σε έγχυση σκιαγραφικού υγρού μέσα στον πόρο και την σκιαγράφησή του κάτω απο ακτινολογικό έλεγχο
6. Γαλακτοσκόπηση και έκπλυση του γαλακτοφόρου πόρου.

Αιτίες που προκαλούν έκκριση από την θηλή
1. Φυσιολογικά μη παθολογικά αίτια
Αρκετές γυναίκες παρουσιάζουν έκκριση με την άσκηση ελαφράς πίεσης επί του μαστού. Προέρχεται από πολλαπλούς πόρους και απότελεί φυσιολογική παρέκκλιση.
2. Μονήρες ενδοπορικό θήλωμα. Καλοήθης βλάβη που εμφανίζεται στους κύριους γαλακτοφόρους πόρους πλησίον της θηλής.
3. Πολλαπλά ενδοπορικά θηλώματα. Στην περίπτωση αυτή έχουμε τον σχηματισμό άνω των τριών ενδοπορικών θηλωμάτων συνήθως στον ίδιο κύριο γαλακτοφόρο πόρο
4. Νεανική πολυπομάτωση. Αναφέρεται σαν ξεχωριστή κατηγορία διότι εμφανίζεται σε νεαρότερες ηλικίες 14-44 ετών, και συνήθως υπάρχει ψηλαφητή μάζα.
5. Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να εμφανίσει σαν πρώτο σύμπτωμά του, έκκριση από την θηλή, συνήθως με παρουσία στοιχείων του αίματος εντός του εκκρίματος.
6. Περιπορική μαστίτιδα όπου η παρουσία μικροβιακής χλωρίδας και το κάπνισμα παίζουν σημαντικό ρόλο.
7. Εκτασία των πόρων κατάσταση που οφείλεται σε εκφυλιστικές διεργασίες στο τοίχωμα των γαλακτοφόρων πόρων και η συχνότητά της αυξάνεται με την ηλικία της γυναίκας.
8. Αδένωμα της θηλής
9. Έκζεμα εξαιτίας αλλεργικής αντίδρασης σε υλικά υφασμάτων σαπουνιών κλπ
10. Νόσος Paget αυτοάνοσος ασθένεια
11. Εισολκή θηλής συνήθως σε ηλικιωμένους ασθενείς με αδυναμία τήρησης σχολαστικών κανόνων υγιεινής.

Η αντιμετώπιση της έκκρισης από την θηλή είναι συνήθως συντηρητική
Η χειρουργική θεραπεία επιφυλάσσεται για συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπ όψιν είναι τα αποτελέσματα της κλινικής εξέτασης και του εργαστηριακού ελέγχου, η ηλικία της γυναίκας

Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας
Α. Σε αυτόματη έκκριση από μονήρη γαλακτοφόρο πόρο, που παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
-εάν είναι αιματηρή έκκριση ή αυξημένη περιεκτικότητα αιμοσφαιρίων στην κυτταρολογική εξέταση
-εάν είναι επιμένουσα (τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα)
-εάν συνδυάζεται με ύπαρξη μάζας
-εάν η ηλικία της γυναίκας είναι μεγαλύτερη από 50 έτη

Β. Όταν η έκκριση αφορά πολλαπλούς γαλακτοφόρους τότε η χειρουργική αντιμετώπιση επιφυλάσσεται για τις περιπτώσεις, που η έκκριση είναι επιμένουσα και δημιουργεί έντονη δυσφορία, (όπως προβλήματα υγειινής ψυχογενή κλπ).

Η ηλικία αυτή καθαυτή, είναι ένας παράγοντας, που είναι καθοριστικός για την λήψη της απόφασης για χειρουργική αντιμετώπιση της κατάστασης, αλλά και το είδος της επέμβασης που θα εκτελεστεί.