Μαστογραφία

Μαστογραφία:

Είναι η απεικόνιση της μορφολογίας και της δομής των φυσιολογικών ανατομικών στοιχείων του μαστού, αλλά και των παθολογικών αλλοιώσεων αυτού στο ακτινογραφικό φίλμ με την βοήθεια της ιονίζουσας ακτινοβολίας.

images μαστογραφια 2

Εικ 1. μαστογραφία και των δύο μαστών σε λήψεις face και profile

μαστογραφία σκίτσο

 Tο σημαντικότερο πλεονέκτημα της εξέτασης, είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης της κακοήθειας μαστού κατά το χρονικό διάστημα που η βλάβη είναι ασυμπτωματική – συνήθως υπό μορφή μικροαποτιτανώσεων.

Εικ 2. Μικροαποτιτανώσεις κακοήθους μορφολογίας

Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη μορφολογία και την έκταση των μικροαποτιτανώσεων, τη σχέση τους με τα παρακείμενα ανατομικά στοιχεία του μαστού και για την έγκυρη διάγνωση τυχόν πολυεστιακής ή πολυκεντρικής νόσου παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό της χειρουργικής επεμβάσεως που θα επιλεγεί.
Η διαγνωστική αξία της μεθόδου είναι πολύ μεγάλη γι αυτό και αποτελεί αναντικατάστατη εξέταση για την διάγνωση της νόσου. Πλήν όμως υπάρχουν περιπτώσες καρκίνου του μαστού, σε ποσοστό περίπου 8% με 12%, που δεν απεικονίζονται στην μαστογραφία.

Επίσης δυσκολίες στην διάγνωση, παρατηρούνται σε περιπτώσεις πολύ πυκνών μαστών, μετεγχειρητικών ουλών, παρουσία ενθεμάτων σιλικόνης κλπ, γι αυτό πάντα είναι απαραίτητη η κλινική εξέταση από ειδικό μαστολόγο.
Η εξέταση παροόλο που χρησιμοποιεί την ιονίζουσα ακτινοβολία, δεν θεωρείται επικίνδυνη. Οι σύγχρονοι μαστογράφοι με την ψηφιακή τεχνολογία, εκπέμπουν πολύ χαμηλή δόση ακτινοβολίας, και ως εκ τούτου δεν υποβάλλει σε κίνδυνο την υγεία της γυναίκας. Επιπλέον παρέχουν, υψηλότερη ευκρίνεια και μεγαλύτερη ακρίβεια στη διάγνωση.Το πρόγραμμα άλλοστε του προληπτικού ελέγχου με μαστογραφία είναι προσαρμοσμένο ώστε να ξεκινά μετά την 4η δεκαετία της ζωής έτσι ώστε να είναι δεδομένη η ασφάλεια της γυναίκας.