Μαστεκτομή

Μαστεκτομή

Είναι η χειρουργική επέμβαση που περιλαμβάνει την αφαίρεση όλου του μαστού. Τις περισσότερες φορές αφαιρείται τμήμα του δέρματος και η θηλή του μαστού.

Ανάλογα με την αφαίρεση ή όχι δέρματος  και θηλής, και την αφαίρεση λεμφαδένων από την σύστοιχο μασχάλη, έχουν προταθεί και εκτελούνται διάφοροι τύποι μαστεκτομής, από τις οποίες ο χειρουργός ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, επιλέγει τον καταλληλότερο. 

Αυτοί είναι οι εξής

Η υποδόρια μαστεκτομή, η απλή ή ολική μαστεκτομή,  η ριζική μαστεκτομή και  η ριζική τροποποιημένη μαστεκτομή.

Εκτελείται υπό γενική αναισθησία, και μετά το τέλος της επέμβασης τοποθετούνται στην περιοχή στην περιοχή παροχετεύσεις, (μικρά σωληνάκια σιλικόνης) για την απομάκρυνση των υγρών που συνήθως παράγονται κατά την μετεγχειρητική περίοδο από το χειρουργικό τραύμα.

 

Υποδόρια μαστεκτομή

απλη μαστεκτομη

Στον τύπο αυτό της μαστεκτομής (nipple sparing mastektomy) αφαιρείται όλος ο μαστός, διατηρείται όμως η θηλή. Εκτελείται λιγότερο συχνά από την ολική μαστεκτομή, και αυτό διότι υπάρχει η πιθανότητα να μην γίνει πλήρης η αφαίρεση του μαζικού αδένα, αφήνοντας μικρά υπολείμματα πίσω, για τα οποία πάντα υπάρχει η πιθανότητα να ανάπτυξης καρκίνου.  Επίσης μετεγχειρητικά η θηλή μπορεί να παρουσιάσει παραμόρφωση, δυσμορφία και αισθητικές διαταραχές.

 

Απλή ή ολική μαστεκτομή

 

Περιλαμβάνει την αφαίρεση όλου του μαστού. Δεν αφαιρούνταιι οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες, ούτε και μυικά στοιχεία του θωρακικού τοιχώματος.

Χρησιμοποιείται στις περιπτώσες που έχουμε καρκίνωμα in situ με μεγάλο μέγεθος ή με πολλαπλές εστίες, αλλά και στις περιπτώσεις προφυλακτικής μαστεκτομής.

 

Ριζική μαστεκτομή

ριζικη μαστεκτομη

 

Είναι η πιο εκτεταμένη επέμβαση για την θεραπεία του καρκίνου του μαστού.

Περιλαμβάνει την αφαίρεση του συνόλου του μαστού, του συνόλου των λεμφαδένων της μασχάλης, αλλά και των μυών του θωρακικού τοιχώμτος κάτω από τον μαστό.

Σημερα δεν χρησιμοποιείται συχνά, παρά μόνο σε περιπτώσεις που η νόσος έχει εξαπλωθεί και στους μύες του θωρακικού τοιχώματος.

 

Ριζική τροποποιημένη μαστεκτομή

ριζικη τροποποιημενη

 

Στην επέμβαση αυτή αφαιρείται το σύνολο του μαστού (μαστικός αδένας, θηλή κα αρκετό δέρμα) οι λεμφαδένες της μασχάλης επιπέδου ΙΙ και ΙΙΙ, (στην εικόνα B και C), χωρίς να αφαιρεθούν οι μύες του θωρακικού τοιχώματος κάτω από τον μαστό.

Οι περισσότεροι ασθενείς με διηθητικό καρκίνο του μαστού που αποφασίζουν να υποστούν μαστεκτομή, επιλέγουν αυτόν τον τύπο της μαστεκτομής, διότι έχει το πλεονέκτημα της εξέτασης των λεμφαδένων της μασχάλης, και αναγνώριση της ύπαρξης διασποράς της νόσου πέραν του μαστού