μαγνητική τομογραφία

Μαγνητική τομογραφία

 

Είναι η νεότερη απεικονιστική εξέταση, που χρησιμοποιεί ισχυρά μαγνητικά πεδία και ραδιοκύματα για να δημιουργήσει εικόνες των μαστών και των ιστών γύρω από αυτούς.
Δεν χρησιμοποιείται σαν προληπτική εξέταση ρουτίνας, παρά μόνο σε επιλεγμένες περιπτώσεις.
Είναι όμως πολύτιμη εξέταση, στην διαγνωστική φαρέτρα του μαστολόγου, για δύσκολες διαγνωστικά περιπτώσεις.
Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της μαγνητικής μαστογραφίας είναι
η υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση διηθητικού καρκινώματος σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς,
η έγκαιρη διάγνωση της τοπικής υποτροπής και η διάκριση αυτής από μετεγχειρητικές ουλές καθώς και
η συμβολή της στην προεγχειρητική σταδιοποίηση του καρκίνου του μαστού.

Δεν χρησιμοποιείται ιονίζουσα ακτινοβολία είναι ίσως το σημαντικότερο πλεονέκτημα, και ως εκ τούτου δεν είναι επικίνδυνη για την ασθενή. Έτσι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την παρακολούθηση νεαρών κυρίως γυναικών, που είναι γνωστό ότι ειναι φορείς των γονιδίων του κληρονομούμενου καρκίνου του μαστού.

Είναι ανώδυνη και δεν δημιουργεί δυσφορία για τους ασθενείς.
Σε μερικές περιπτώσεις για την καλύτερη απεικόνιση ορισμένων περιοχών των μαστών, πρέπει να χορηγηθεί ενδοφλέβια σκιαγραφική ουσία, η οποία είναι ασφαλής χωρίς συνήθως να δημιουργεί αλλεργικές αντιδράσεις στον ασθενή. Είναι όμως απαραίτητο να αναφέρεται στον ιατρό η ύπαρξη νεφρικής ανεπάρκειας (πιθανή αντένδειξη για την χορήγηση του σκιαγραφικού ιυγρού), συμπτώματα κλεισοφοβίας, ή άν υπάρχουν εμφυτευμένα μεταλλικά υλικά, όπως τεχνικές αρθρώσες, μεταλλικές βαλβίδες ή βηματοδότης στην καρδιά, ορισμένους τύπους αρτηριακών stents κλπ
Σαν μειωνεκτήματα της εξέτασης αυτής μπορούμε να αναφέρουμε το υψηλό κόστος και την αδυναμία απεικόνισης μικροαποτιτανώσεων και την σχετικά χαμηλή ειδικότητα της, γι αυτό και χρησιμοποιείται συνήθως σαν συμπληρωματική της μαστογραφίας εξέταση.