Κατανοώντας τον καρκίνο του μαστού

Κατανοώντας τον καρκίνο του μαστού

Τι είναι ο καρκίνος του μαστού:
Ο καρκίνος του μαστού είναι ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός και ανάπτυξη των κυττάρων του μαζικού αδένα.
Για καλύτερη κατανόηση, θα πρέπει να πρέπει να αναφέρουμε τα εξής που αφορούν την φυσιολογία των μαστών.
Όλα τα κύτταρα του σώματος δημιουργούνται (απο τον πολλαπλασιασμό ήδη υπαρχόντων κυττάρων), αναπτύσσονται και πεθαίνουν με βάση ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα και ρυθμό, έτσι ώστε να διατηρείται η φυσιολογική ανατομία και η λειτουργικότητα των διαφόρων οργάνων και ιστών.
Ο πολλαπλασιασμός, η ανάπτυξη και ο “θάνατος” των κυττάρων (του σώματος και εν προκειμένω) του μαστού, ρυθμίζεται από γονίδια που βρίσκονται στον πυρήνα των κυττάρων του μαζικού αδένα (δηλαδή του μαστού). Όταν στα γονίδια αυτά συμβούν ορισμένες αλλαγές (μεταλλάξεις), τότε χάνεται αυτή η φυσιολογική δυνατότητα των κυττάρων να ελέγχουν τον πολλαπλασιασμό και τον ρυθμό της ανάπτυξής τους και τότε έχουμε την ανεξέλεγτο πολλαπλασιασμό τους και ετσι την ανάπτυξη του καρκίνου.

Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του μαστού

Από πρόσφατα στοιχειία, στον Δυτικό κόσμο, περίπου 1 στις 8 γυναίκες, ή αλλιώς το 12% των γυναικών, θα αναπτύξουν καρκίνο του μαστού στην διάρκεια της ζωής τους.
Το ποσοστό αυτό αναφέρεται στο συνολικό παράγοντα κινδύνου του γυναικείου πληθυσμού, που θα φτάσει στην ηλικία των 80 ετών, το οποίο είναι και το προσδόκιμο όριο ηλικίας στον αναπτυγμένο κόσμο.
Όσον αφορά την πιθανότητα κάθε γυναίκας ξεχωριστά να αναπτύξει καρκίνο του μαστού κάποια στιγμή στην ζωή της, αυτή μπορεί να είναι είτε μικρότερη του 12%, είτε μεγαλύτερη από αυτό.
Αυτό εξαρτάται και επηρεάζεται από προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου που υπάρχουν ή όχι σε κάθε μιά περίπτωση.