Διάγνωση Καρκίνου Μαστού

 

Διάγνωση

Από την στιγμή που η γυναίκα διαπιστώσει κάποιο ασυνήθιστο εύρημα στους μαστούς της, τότε πρέπει απαραίτητα να αναφερθεί στον ειδικό μαστολόγο που θα αξιολογήσει την κατάσταση. Αυτός με την σειρά του θα στηριχθεί
1. στο ιστορικό (ατομικό οικογενειακό κληρονομικό).

Θα αναζητήσει την ύπαρξη προδιαθεσικών παραγόντων, προηγούμενων παθήσεων του μαστού, αλλά και την γενικότερη κατάσταση της υγείας της γυναίκας. Θα διερευνήσει για την ύπαρξη καρκίνου του μαστού σε μέλη του στενού ή ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος της γυναίκας, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες γύρω από το θέμα αυτό,
στην λεπτομερή κλινική εξέταση
2.
την επισκόπηση και ψηλάφηση των μαστών σε όρθια και καθιστή θέση.
Η ψηλάφηση της κάθε μασχάλης και των υπερκλείδιων βόθρων ,αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της κλινικής εξέτασης της γυναίκας και
3.
στον εργαστηριακό έλεγχο (διαγνωστικές εξετάσεις).
Οι πιο συνηθισμένες εξετάσεις που θα αποκλείσουν ή θα επιβεβαιώσουν την ύπαρξη καρκίνου του μαστού, είναι η μαστογραφία, το υπερηχογράφημα, την μαγνητική τομογραφία, η βιοψία μαστού, είτε με βελόνα είτε με μικρή τομή.