Βιοψία μαστού

Βιοψία μαστού
Όταν κατά τον τακτικό προληπτικό έλεγχο, από την μαστογραφία και την κλινική εξέταση, προκύψει κάποιο εύρημα, το οποίο αξιολογείται σαν ύποπτο, τότε θα πρέπει να καταφύγουμε στην ιστολογική διερεύνυση της βλάβης.
Η διαδικασία αυτή ονομάζεται βιοψία.
Αυτό επιτυγχάνεται με λήψη δείγματος ιστού από την περιοχή της βλάβης, εξέταση αυτού, μετά από κατάλληλη επεξεργασία κάτω από το μικροσκόπιο, και διαπίστωση σε κυτταρικό επίπεδο της ύπαρξης ή όχι κακοήθειας στο συγκεκριμένο δείγμα της βλάβης.

Ανάλογα με την φύση της βλάβης, το μέγεθός της, την εντόπισής της, το μέγεθος του μαστού, την προτίμηση της ασθενούς κλπ.
η βιοψία της βλάβης μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους.

   1. Με λεπτή βελόνα (FNA), οπότε λαμβάνεται, με την εφαρμογή ήπιας αναρρόφησης, κυτταρικό υλικό το οποίο αποστέλλεται για κυτταρολογική εξέταση.

   2. Με κόπτουσα βελόνα (core biopsy). Με την μέθοδο αυτή λαμβάνεται υλικό από την περιοχή της βλάβης μεγέθους πάχους 1mm και μήκους περίπου 1 cm.

Βιοψία με λεπτή βελόνα

Εικ.  Βιοψία με λεπτή βελόνα

Οι δύο πρώτες μέθοδοι δεν απαιτούν γενική αναισθησία.
Μπορούν να γίνουν με ή χωρίς την εφαρμογή τοπικής αναισθησίας, μια και ο πόνος είναι ελάχιστος.

Επίσης και στις δύο αυτές μεθόδους μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υπέρηχοι για τον εντοπισμό της βλάβης και την ακριβή καθοδήγηση της βελόνας.

 

Βιοψία καθοδηγούμενη από υπερήχους

Εικ. Βιοψία καθοδηγούμενη από υπερήχους

   3. Με ανοιχτή βιοψία δηλαδή, την χειρουργική λήψη δείγματος από την περιοχή της βλάβης.
Αφαιρείται όλη η περιοχή της βλάβης ή τμήμα αυτής και αποστέλλεται για ιστολογική διερεύνυση.
Στην περίπτωση της ανοιχτής βιοψίας, ο ειδικός μαστολόγος μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνικές πλαστικής χειρουργικής και την κατάλληλες χειρουργικές τομές, έτσι ώστε το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι άριστο, ο δε μετεγχειρητικός πόνος ανύπαρκτος.


Πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα, ότι επειδή κάθε περίπτωση σε σχέση με βλάβη είναι διαφορετική (μέγεθος, εντόπιση κλπ), αλλά και σε σχέση με την ασθενή (μέγεθος μαστού, προηγηθείσες επεμβάσεις, γενική κατάσταση της υγείας κλπ), ο ειδικός μαστολόγος, με βάση την εμπειρία του και σε απόλυτη συνεργασία με την ασθενή, θα προτείνει την καταλληλότερη μέθοδο βιοψίας.