Αντισυλληπτικά χάπια και καρκίνος του μαστού

Αντισυλληπτικά:  Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων από μεγάλο αριθμό γυναικών παγκοσμίως, που παρακολουθήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, έδειξε ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού σε γυναίκες που λάμβαναν αντισυλληπτικά χάπια.
Όμως, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο κίνδυνος αυτός παύει να υφίσταται εφ΄ όσον γίνει διακοπή της χρήσης τους.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι μετά την πάροδο 10 ετών από την διακοπή των αντισυλληπτικών χαπιών, ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, επανέρχεται στο κανονικό.
Ο κίνδυνος είναι αυξημένος ιδιαίτερα για τις γυναίκες που κάνουν χρήση των χαπιών για περισσότερο από 5 χρόνια, και για τις γυναίκες που ξεκίνησαν να τα λαμβάνουν νωρίς στη αναπαραγωγική περίοδο, στην εφηβεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση των αντισυλληπτικών χαπιών θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή από γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού, αλλά και με ατομικό ιστορικό με προβλήματα των μαστών, όπως ένας καλοήθης όζος με καλοήθη μορφολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά.

Υπάρχει η πεποίθηση ότι τα οιστρογόνα που περιέχονται στα χάπια σε συνδυασμό με άλλες ορμόνες, μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Για το λόγο αυτό, είναι προτιμότερο να επιλέγονται σκευάσματα με χαμηλή περιεκτικότητα σε οιστρογόνα.

Γενικώς
όταν συνυπάρχουν και άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες,
η χρήση των αντισυλληπτικών χαπιών, θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη περίσκεψη.